1. Jahody si nazbiera každý sám do vlastných nádob alebo si môžete nádoby zakúpiť u nás

2. Pri vstupe na pole si prázdne nádoby nechajte odvážiť a lístok s váhou si odložte

3. Každému bude pridelený riadok

4. V pridelenom rade kráčajte opatrne, nešliapte prosím po jahodách a nezrelých plodoch

5. Jahody chytáme medzi palec a ukazovák a mierne ich pootočíme

6. Jahody nehádžeme, ale ich opatrne a pozorne dávame do nádoby

7. Jahody, ktoré sú plesnivé alebo poškodené a už ste odtrhli prosím dajte na medzi riadky na Slamu

8. Nazbierajte si len pekné a vyfarbené do Červena

9. Podľa možností vyzbierajte riadok do čista

10. Potom vám jahody odvážime, zaplatíte a čo dodať...

Prajeme vám dobrú chuť